Föreningen

Utegris i Sörmland

Föreningen samarbetar för att underlätta samordning kring kunskapsutbyte, uppfödning, avel och slakt men också kring försäljning och kundkontakter. Vi arbetar för att minimera stress kring slakten där det optimala vore att avliva grisen i sin hemmiljö. Utegris i Sörmland vill skapa uppmärksamhet för grishållning på djurens egna villkor, där stor vikt läggs vid att grisen ges möjlighet att utöva sitt naturliga beteende.

 

 

Föreningen organiserar flertalet evenemang och inspirationsträffar för såväl medlemmar som stödmedlemmar. Varmt välkommen som medlem du som har eller planerar att skaffa utegrisar och du som vill bidra till att kunna köpa griskött med högsta kvalitet!

 

Copyright © All Rights Reserved